VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
รวมการค้นหา18ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 6 ,ไม่ปลอดภัย 12 。ชื่อไฟล์ “Windows7Loader.exe” 66% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:fdf7c599aa5191fb70c002d6bbd15672
SHA1:b625349d7d94284733fc987c9307bf74ef7fad71
1534376 application/x-dosexec 24% (12/49)
2 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:b9357f90a8d7f13c475cf559f850f64d
SHA1:295c29b1bc33a495930777787bb3cdab3b109db2
1345552 application/x-dosexec 28% (14/49)
3 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:f11d4ebbfecf266a68681c4f69fd3c9f
SHA1:d9a40fe62081ac308d430e8ba34fb1eb0aba2d5d
1009152 application/x-dosexec 2% (1/47)
4 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:14aa5222fd0cc2732f4e8d019f4c9441
SHA1:909c634aaf7538fadedbdee2c473c4ca7f5d720d
711325 application/x-dosexec 35% (14/39)
5 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:1ff858465467407315bccafacc885b59
SHA1:12ab3bb3740e6cb2f79058eb5fcbd4eef12f333c
2202645 application/x-dosexec 10% (4/39)
6 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:6b45018a634271fa89ee4195f8858564
SHA1:7766885c4f7d7c6b5d2b0245962796d7145ef141
1152888 application/x-dosexec 5% (2/39)
7 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:1ff858465467407315bccafacc885b59
SHA1:12ab3bb3740e6cb2f79058eb5fcbd4eef12f333c
2202645 application/x-dosexec 12% (5/39)
8 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:1ff858465467407315bccafacc885b59
SHA1:12ab3bb3740e6cb2f79058eb5fcbd4eef12f333c
2202645 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
9 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:3976bd5fcbb7cd13f0c12bb69afc2adc
SHA1:3b6bdca414a53df7c8c5096b953c4df87a1091c7
3945501 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (5/36)
10 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:da89ea8dd7f1b666bbd5d8140310a1e4
SHA1:6c82d6d1d6f5940b586be4f75a71c5175f588f72
3143755 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
11 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:da89ea8dd7f1b666bbd5d8140310a1e4
SHA1:6c82d6d1d6f5940b586be4f75a71c5175f588f72
3143755 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 18% (7/37)
12 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:53f360fa6eec378ccc38f0767ac12c8a
SHA1:13b42e6ce1e1e28cfe3fd6c5b07809f0ca7b494f
132608 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (9/36)
13 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:53f360fa6eec378ccc38f0767ac12c8a
SHA1:13b42e6ce1e1e28cfe3fd6c5b07809f0ca7b494f
132608 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/35)
14 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:f796f68a9b61e4e7de6b9e3bcc139e53
SHA1:2641b9e1e880c3f91e40c5de727bddba3b07af73
2199375 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
15 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:bf1cf345674bdf35830fd74cf153fd8a
SHA1:90c7a71703ecc54569b750822d791929b2aaca60
2344462 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
16 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:bf1cf345674bdf35830fd74cf153fd8a
SHA1:90c7a71703ecc54569b750822d791929b2aaca60
2344462 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
17 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:fb11ad4bfdf3b063ce1116294c8db769
SHA1:58cbaff2c5473290ceee8c895455df5af140d1c5
2341242 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
18 ชื่อไฟล์: Windows7Loader.exe
MD5:bf1cf345674bdf35830fd74cf153fd8a
SHA1:90c7a71703ecc54569b750822d791929b2aaca60
2344462 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 677f9a32c5e0***b953a text/html 2020-05-25 23:58:31
2 ***a6cc43*** application/octet-stream 2020-05-25 23:58:21
3 677d7edccc181a737898ca564285ca99 text/plain 2020-05-25 23:58:11
4 677d607aec8db***159196f text/html 2020-05-25 23:58:01
5 ***4a555aa application/x-dosexec 2020-05-25 23:57:31
6 ***43d96919c82c6f4521a text/html 2020-05-25 23:57:21
7 677bbcd8396d5d836644f2c7ac1b6c4f application/x-dosexec 2020-05-25 23:57:11
8 677b5f8df8aba69***e916 application/x-dosexec 2020-05-25 23:57:01
9 677a8e8709dc32324f432c0d120e7209 application/x-dosexec 2020-05-25 23:56:31
10 6779924ef85605da6caf08de94d1ffb2 application/x-dosexec 2020-05-25 23:56:21