VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: XBProtect.exe
รวมการค้นหา6ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 6 。ชื่อไฟล์ “XBProtect.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: XBProtect.exe
MD5:1f28c1584383a8e4f0cfd4f40a39d37d
SHA1:751b3054a72a92ba000161f9304cb1931ec1daeb
217088 PE32 executable (GUI) Intel 80386 12% (5/39)
2 ชื่อไฟล์: XBProtect.exe
MD5:e39e78fd15e73ebeaa62ad78fabc34b7
SHA1:d29fe53b488151a7d8cd4882d668811de5fc84e2
172032 PE32 executable (GUI) Intel 80386 17% (7/39)
3 ชื่อไฟล์: XBProtect.exe
MD5:c873a19a1dea65d4ae076d84d73236fd
SHA1:fb9265431c5a9da71230decb77c6cde4d5a769cc
217088 PE32 executable (GUI) Intel 80386 12% (5/39)
4 ชื่อไฟล์: XBProtect.exe
MD5:621ba588caa03664309cac360ceac6cc
SHA1:ee4b87680a99e802feab5cd7e2369147a64fcbaf
217088 PE32 executable (GUI) Intel 80386 12% (5/39)
5 ชื่อไฟล์: XBProtect.exe
MD5:5fef3940e75d8f03cf0d801c7edce36b
SHA1:e462a44bb1dfa276ce6cf13b1f4180f5eb04cc5d
208896 PE32 executable (GUI) Intel 80386 7% (3/39)
6 ชื่อไฟล์: XBProtect.exe
MD5:02298fb3d09fd4152505528bcc4a5516
SHA1:99ee1a01efd4b657d767ff3c90446b281d69f16d
118784 2% (1/39)