VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
รวมการค้นหา103ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 103 。ชื่อไฟล์ “XPOEM免激活.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 40% (20/49)
2 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 42% (21/49)
3 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 42% (21/49)
4 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 42% (21/49)
5 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 42% (21/49)
6 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 24% (10/41)
7 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 25% (10/39)
8 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 30% (12/39)
9 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 30% (12/39)
10 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 30% (12/39)
11 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 30% (12/39)
12 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 30% (12/39)
13 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:be38ffacd01d05cc1d210a87b8f7627b
SHA1:d88e269dd447075279ec7e8b44c15ff00d212ceb
14094908 application/x-dosexec 25% (10/39)
14 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 28% (11/39)
15 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 28% (11/39)
16 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 35% (14/39)
17 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 12% (5/39)
18 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:891e3e81f649e7a5189a3f33ec7681bd
SHA1:18c8e0fd4538aff4a0b54e268a402e169f47808e
14095360 application/x-dosexec 30% (12/39)
19 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 35% (14/39)
20 ชื่อไฟล์: XPOEM免激活.exe
MD5:3b0c10bb2966fd05fcae04ea4a458f15
SHA1:42d3a55881574954dfd412b313788fb51a0fa670
14094908 application/x-dosexec 33% (13/39)
   1 2 3 4 5 6  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c8fb773d2553a2b2f547a748e7b02051 application/x-dosexec 2020-03-29 23:59:41
2 c8f8e2a96c85930d8***662 application/x-dosexec 2020-03-29 23:59:01
3 c8f***bc2c0b8371669f1456 application/x-dosexec 2020-03-29 23:58:41
4 c8f81c9c5ca0af***009aed application/vnd.ms-excel 2020-03-29 23:58:31
5 c8f81***e932333fd88ea text/html 2020-03-29 23:58:21
6 c8f***cf application/zip 2020-03-29 23:58:11
7 QTMD云班课_1.011.apk application/zip 2020-03-29 23:58:05
8 c8f7e9467ed5e4bee542a5ce0f81965c application/x-dosexec 2020-03-29 23:58:01
9 c8f76c9e2bb***d06d1363be1 application/x-dosexec 2020-03-29 23:57:41
10 c8f75ed6ab7b***7591f75191 application/x-dosexec 2020-03-29 23:57:31