VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a1ad91d2506b62bed9adab874582dbc0
SHA1:82ba955af05078d5968ead068d736daa3fb70162
37697 application/x-dosexec 32% (16/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 39e3f6f7d1e325b9c0569035e5b29f91 text/plain 2020-06-02 19:00:21
2 gu5setup.exe application/x-dosexec 2020-06-02 18:59:23
3 39dba4f43c3fadaa2890b5e459324faf application/x-dosexec 2020-06-02 18:59:21
4 39daf75811f5754a4fca02d6e98acb47 text/html 2020-06-02 18:59:11
5 39d97ca3b***c***a application/x-dosexec 2020-06-02 18:59:01
6 39d6f336f60507cadc9efdd3bd26f5af application/x-dosexec 2020-06-02 18:58:31
7 ***af28961c56019bc56b4 application/x-dosexec 2020-06-02 18:58:21
8 39d4e2aeb3fec9e05***a5c application/x-dosexec 2020-06-02 18:58:11
9 39d48a4c41fb1c3dc***b8 application/x-dosexec 2020-06-02 18:58:01
10 39d2d1e32b250e3ea***a015 application/x-dosexec 2020-06-02 18:57:31