VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a69a197a16308c3512d5af6377dc786b
SHA1:c1492b789bfb4657147a03f4785649d01c31bfd2
408641 application/zip 2% (1/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 DiskInternals Linux Reader 4.6.1.exe application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:53
2 ***ddcfe2a3dc08ec3efce36c1b application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:21
3 ***d6b384a720afed8aa4b5b053 application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:11
4 77e7d58740b9dd4f90cc0ec183c8163c application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:01
5 77e***d2e8ed19daa71811f8c4 application/x-dosexec 2020-07-06 08:59:31
6 ***ff558c5bd24c9801aefdde text/html 2020-07-06 08:59:21
7 ***6***85059ba text/html 2020-07-06 08:59:11
8 77e1caa9af***27cfcb text/html 2020-07-06 08:59:01
9 77e1a***c05de40da6c396f36a application/x-dosexec 2020-07-06 08:58:31
10 77e***f9aaa11a3624db8a90834 application/x-dosexec 2020-07-06 08:58:21