VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:a98552dc01c693247302e8c2e09096a6
SHA1:15c21b14bbab1ff45b1470464ec225e698cacd47
77033 application/x-dosexec 48% (24/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c6b88f8f4a5c***10c11ab8 application/x-dosexec 2020-03-29 19:59:22
2 c6b8193aa52602be4cbd4c369cf2f1bc application/x-dosexec 2020-03-29 19:59:12
3 c6b7d375c3c***9bd02a907 application/x-dosexec 2020-03-29 19:59:02
4 c6b7ce9eb***aa4e5a24 application/x-dosexec 2020-03-29 19:58:41
5 c6b4b61be3b0fa708***c8f31 application/x-dosexec 2020-03-29 19:58:31
6 c6b***5a9adc2450fc2efc application/x-executable 2020-03-29 19:58:21
7 c6b3ebc0b63d6d7ee29f44004fd0ac10 application/x-dosexec 2020-03-29 19:58:11
8 c6b3e1f07b0aee7f7605e7f9fc46f686 application/octet-stream 2020-03-29 19:58:01
9 c6b2af***b*** application/x-dosexec 2020-03-29 19:57:41
10 c6b***db1cbf1fc40 application/x-dosexec 2020-03-29 19:57:31