VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: acad.fas
รวมการค้นหา497ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 67 ,ไม่ปลอดภัย 430 。ชื่อไฟล์ “acad.fas” 86% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 data 6% (3/50)
2 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA1:da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
0 empty 0% (0/50)
3 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 data 4% (2/50)
4 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 data 4% (2/50)
5 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:fce8e94926e64feb50fb453a8dc42207
SHA1:dc1bd7e2e3d75767d221f1ab65818d3c0c76c645
12196 data 16% (8/50)
6 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:aa90dc46799ef6c27f4192711f414935
SHA1:0b4dff9a7bd50dc23de20d31f666edb3c2da76c3
15565 data 57% (29/50)
7 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:9818b63fce1a2862d99da0c710256491
SHA1:3a251b14275bffa4690a72efca2d89c415576ee4
4798 data 20% (10/50)
8 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:003204036798a24f6f9941c08b3ed9e4
SHA1:54f4a64321dad02b8c7f45a9657b72ef5e979212
16435 data 55% (27/49)
9 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:68e71f28bdc0feeb851d0ebd4c5a2a03
SHA1:12dc13028bb4ab3b65a341b22d8764dd9f71e344
59461 data 34% (17/49)
10 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 data 2% (1/49)
11 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:003204036798a24f6f9941c08b3ed9e4
SHA1:54f4a64321dad02b8c7f45a9657b72ef5e979212
16435 data 59% (29/49)
12 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:003204036798a24f6f9941c08b3ed9e4
SHA1:54f4a64321dad02b8c7f45a9657b72ef5e979212
16435 data 57% (28/49)
13 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:f08f0dc0225493abc192c23badbdf58f
SHA1:4b4d9558b121bd32d831e85dd9a2e53c9110ef64
17079 data 12% (6/49)
14 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:2469f41c67978fa4e274c1fe808a0036
SHA1:4b6894cb32b1639a9b1b34f3f8197e4427abd8f3
16984 data 12% (6/49)
15 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:2469f41c67978fa4e274c1fe808a0036
SHA1:4b6894cb32b1639a9b1b34f3f8197e4427abd8f3
16984 data 12% (6/49)
16 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:0e5a590f2ae9cfceb4764038990cae38
SHA1:fa907617b5bd910d2aca8cd0e6fe3082dced7ca7
11473 data 18% (9/49)
17 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:7a6b189bf3d921e2d5f06a7d2c7e2bb4
SHA1:c897df23015cdc61de75822599554b58d7bda8f3
16823 data 12% (6/49)
18 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:e2a7976bbd8b980d88094f123ffc6bf4
SHA1:a024088dbe8ac4bbaffb74c55ae501f59c6e1a75
3923 data 18% (9/49)
19 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:885288083b36f590e6ca5e01fb97bd40
SHA1:20cbd604fb292685ca93787e69f1a23cd6fde6b8
5141 data 16% (8/49)
20 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:9bb61ac5879eecbc5f8e12742a6e981d
SHA1:5a157c6a94b9931e3ba29b5d44cca2305639c19d
17194 data 12% (6/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01