VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: autorun.inf
รวมการค้นหา3557ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 916 ,ไม่ปลอดภัย 2641 。ชื่อไฟล์ “autorun.inf” 74% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:daf3f6d0fda46d066ced38558a6e2880
SHA1:80951adf5b0142567a644668302d27291b51a96a
100 text/plain 46% (23/49)
2 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:e063541a554d9ccc898d27321e556fc0
SHA1:113f848a738e82250b081bd5c373e61f77de9622
59 application/x-setupscript. 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:f901b3d4a2b60a72f1239f1dbae63ee4
SHA1:825fc0ab9262501d84861ce0ac7a77e37b9178f1
69 application/x-setupscript. 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:59702fbf879ef476ad13ce5d74623518
SHA1:439b0daa8f77cd1781b207e13d91d81904981d20
254 application/x-setupscript. 38% (19/49)
5 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:59702fbf879ef476ad13ce5d74623518
SHA1:439b0daa8f77cd1781b207e13d91d81904981d20
254 application/x-setupscript. 36% (18/49)
6 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:b7d4d6b3276982a65d2eff3cf6727ecd
SHA1:700827223dd5f73950185b868fe335f7ed648cc2
42 application/x-setupscript. 0% (0/49)
7 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:c2456f7d5c4dcbeec61df2c1debf7574
SHA1:a0f11103f2ce4793c45d2863238b4bd4e62a72c7
665 application/x-setupscript. 0% (0/49)
8 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:b00d1eabc043412fd9cd13f6fe04202d
SHA1:9f92df8607d7c67fb19bb92910a8ae74a584d22e
122 text/plain 0% (0/49)
9 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:1ee3bd713baf8da75ecd537f7e086eb8
SHA1:f8b831b38942fbba9440b3e5e76e77c8f4c8d8ca
128 text/plain 0% (0/49)
10 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:45532dd90afe83a9002bbd5a792e56cc
SHA1:0c9327f80e65d82b1d95d9a4d8834164455dfb87
374 text/plain 32% (16/49)
11 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:9ece103c47335f0cc777f1132b8d522f
SHA1:63afa171c64f86d99db81723e1335e960e85fa43
96 application/x-setupscript. 69% (34/49)
12 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:c8a3c6cd31bd963928b955413c1d71b7
SHA1:1bff4bf28f83fe7c638f927879187f1c98ff292a
63 application/x-setupscript. 0% (0/49)
13 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:21db938879158276ebe0f0c8fc7603d5
SHA1:54acb6bfa538f7f9dd3d9a7ef9730eac75a013b3
53 application/x-setupscript. 0% (0/49)
14 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:52d3ebb96f7927a8ebb982e2520a980b
SHA1:aac5e4306f6da7cb99124db95275785c29b45a63
68 application/x-setupscript. 0% (0/49)
15 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:52d3ebb96f7927a8ebb982e2520a980b
SHA1:aac5e4306f6da7cb99124db95275785c29b45a63
68 application/x-setupscript. 0% (0/49)
16 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:d3f409198cb9046b0085617c9e273c0d
SHA1:239e750d8958779405b159fb34650835f3cf5a70
3 text/plain 0% (0/49)
17 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:e0b2a4583aae337c60bb9b121222389e
SHA1:2b4d65bfa3d7e53efd7f0427d5611c2950865d83
68526 text/plain 2% (1/49)
18 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:f53dcda7a417da1f7c554129c9621cae
SHA1:6c4932bd19016ab028c2acba6c2eb5de5b9b10e3
15119 text/plain 22% (11/49)
19 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:83d9a69327355dae817c0e520677b081
SHA1:130f88010bc31cf31a44a8cfd2a89509d721a43d
415 text/plain 28% (14/49)
20 ชื่อไฟล์: autorun.inf
MD5:b00d1eabc043412fd9cd13f6fe04202d
SHA1:9f92df8607d7c67fb19bb92910a8ae74a584d22e
122 text/plain 0% (0/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 177 178  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 DiskInternals Linux Reader 4.6.1.exe application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:53
2 ***ddcfe2a3dc08ec3efce36c1b application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:21
3 ***d6b384a720afed8aa4b5b053 application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:11
4 77e7d58740b9dd4f90cc0ec183c8163c application/x-dosexec 2020-07-06 09:00:01
5 77e***d2e8ed19daa71811f8c4 application/x-dosexec 2020-07-06 08:59:31
6 ***ff558c5bd24c9801aefdde text/html 2020-07-06 08:59:21
7 ***6***85059ba text/html 2020-07-06 08:59:11
8 77e1caa9af***27cfcb text/html 2020-07-06 08:59:01
9 77e1a***c05de40da6c396f36a application/x-dosexec 2020-07-06 08:58:31
10 77e***f9aaa11a3624db8a90834 application/x-dosexec 2020-07-06 08:58:21