VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:b0cfe1eb9fbaa3a8eecaf94c62ec47b1
SHA1:e448391d3c3f5d86f7f0c1c02cbd4713b6ce9fee
1594 application/octet-stream 36% (18/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 84aa5b9ea2697093f7d758083eaf31c3 text/plain 2020-06-04 22:59:11
2 84a8b5b0eb442a936d2b5dfef5eaa7be application/CDFV2-corrupt 2020-06-04 22:59:01
3 ***db8a069***d4e text/html 2020-06-04 22:58:31
4 84a7d***eaed2a63c5ff8f2a8 application/x-dosexec 2020-06-04 22:58:21
5 84a5c***d3cd6c6858bfdb0 application/x-dosexec 2020-06-04 22:58:11
6 84a5a9be01a7ee658***a9 text/html 2020-06-04 22:58:01
7 84a44c1dc8fdce***a2b7fb application/x-dosexec 2020-06-04 22:57:31
8 84a3d80cd7c0c8e41ae9bfa32eb39bb5 application/x-dosexec 2020-06-04 22:57:21
9 84a2c2d4a435bff***e7e0 application/x-msi 2020-06-04 22:57:11
10 84a2a***ebfa***d19 application/x-dosexec 2020-06-04 22:57:01