VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: bbe920add1f39ec900bd1fd7805722bd
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “bbe920add1f39ec900bd1fd7805722bd” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: bbe920add1f39ec900bd1fd7805722bd
MD5:bbe920add1f39ec900bd1fd7805722bd
SHA1:c1a1894cc418992aec3db2edb0bf12a9abe2862d
561160 application/x-dosexec 44% (22/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 f673097e5448e1c0f614d7b1e0a5d1b8 text/html 2020-04-06 11:59:41
2 7z1900-x64.exe application/x-dosexec 2020-04-06 11:59:21
3 f6715d1f0bc***ee532bca27a application/x-dosexec 2020-04-06 11:59:01
4 f67143c5ae95c02029c52fddc5a754ac application/x-dosexec 2020-04-06 11:58:41
5 f6***59b6bca7312f6059 application/octet-stream 2020-04-06 11:58:31
6 f66fa8ba5b23dadcfc***e1ca6 application/x-dosexec 2020-04-06 11:58:11
7 f***47dfe56***c4 application/x-executable 2020-04-06 11:58:01
8 archdetect application/x-sharedlib 2020-04-06 11:57:50
9 f66d4f1ba***da16320c2631 text/html 2020-04-06 11:57:41
10 f66bacd4e7cd551adcab7a5abcb3c92a application/x-dosexec 2020-04-06 11:57:31