VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: bea993b9f49debf654effe3fa00ba2ae
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “bea993b9f49debf654effe3fa00ba2ae” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: bea993b9f49debf654effe3fa00ba2ae
MD5:bea993b9f49debf654effe3fa00ba2ae
SHA1:becc9fb9df354f8866c70f4a7894beb08cb13c79
427660 application/x-dosexec 51% (25/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 CustomGoTask.exe application/x-dosexec 2020-04-01 07:00:11
2 王者辅助.zip application/zip 2020-04-01 07:00:06
3 CustomGo编辑器.exe application/x-dosexec 2020-04-01 06:59:48
4 3b1d***e69f***f0 application/octet-stream 2020-04-01 06:59:31
5 paexec.exe application/x-dosexec 2020-04-01 06:59:15
6 3b1c49c3ea304e***e2f75df5f3 text/html 2020-04-01 06:59:11
7 3b1b9d6fe0bd***ba78d9e9d9 application/octet-stream 2020-04-01 06:59:01
8 计算机名与IP查询.Exe application/x-dosexec 2020-04-01 06:58:57
9 Quartus_II_9.0_SP1破解器.exe application/x-dosexec 2020-04-01 06:58:48
10 3b1ab9e***cf90ca5eb7ae553 application/x-dosexec 2020-04-01 06:58:41