VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์:
รวมการค้นหา0ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 729e6a***eedb8ebf21de8f application/x-gzip 2020-11-23 22:04:31
2 ***ee***b42cc application/x-dosexec 2020-11-23 22:03:01
3 7***ec51182d9c8b7cb28 application/x-dosexec 2020-11-23 22:02:31
4 7288802ce2a91ebe6ad6cba003f47590 application/x-dosexec 2020-11-23 22:02:01
5 72880fb78ae6e95accfb52099abdd620 application/x-gzip 2020-11-23 22:01:02
6 7***dd38e9a8947b3dff933 application/x-dosexec 2020-11-23 22:00:31
7 7266d***a8abde61962 application/zip 2020-11-23 22:00:01
8 ***ef62c5b1a6ef749f94ccb5f text/plain 2020-11-23 21:59:02
9 726007f9d86191cfa17162b5f3e53816 application/x-dosexec 2020-11-23 21:58:31
10 725f7aa3bf62d6f68ab5dc1566bb0b81 application/x-dosexec 2020-11-23 21:58:02