VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์:
รวมการค้นหา0ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ab3a29a1e484f6***2029e0 application/x-gzip 2020-11-25 16:03:01
2 ab311b772ffadca0e901becc1eda782f application/x-dosexec 2020-11-25 16:02:32
3 DXVAChecker.exe application/x-dosexec 2020-11-25 16:02:06
4 ab2da1e6fbe4a2d24b7d669306af4cc6 application/x-dosexec 2020-11-25 16:02:01
5 11.exe application/x-dosexec 2020-11-25 16:01:50
6 ab2b8686aa4fbb1eb0a7990e2d84ec3f application/x-dosexec 2020-11-25 16:01:01
7 ab28336f00800dbc2986de2e7bc36d82 application/x-dosexec 2020-11-25 16:00:31
8 ab1ec***fe2151b9dd3290ba8a7 application/x-gzip 2020-11-25 16:00:01
9 WIMTOOL.rar application/x-rar 2020-11-25 15:59:47
10 ab1b3c243cb6b***dec97 application/x-dosexec 2020-11-25 15:59:01