VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: bf91cdfda8721a4cabba624b01179d90
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “bf91cdfda8721a4cabba624b01179d90” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: bf91cdfda8721a4cabba624b01179d90
MD5:bf91cdfda8721a4cabba624b01179d90
SHA1:eaf6726f27105ceac739dddfa4e05d04362f6174
86452 application/x-dosexec 48% (24/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 bc***bff26530ca71c7b6d application/x-dosexec 2020-05-29 21:59:31
2 newpayload3.exe application/x-dosexec 2020-05-29 21:59:22
3 bc***9ad3ba text/html 2020-05-29 21:59:21
4 bc808ba58baadc6b29d3da9b7f0c3167 application/pdf 2020-05-29 21:59:11
5 bc800***6ceccbffe410acf application/x-dosexec 2020-05-29 21:59:01
6 bc7faa5cc2a3de5796b***f52b8 application/x-dosexec 2020-05-29 21:58:32
7 bc7e8d***f4e96ced0b8d35b91 application/x-dosexec 2020-05-29 21:58:22
8 bc7c843f667bc7d733a3d1291b2d3d71 application/x-dosexec 2020-05-29 21:58:12
9 bc7be0bc8135681f2b***fd3 application/x-dosexec 2020-05-29 21:58:02
10 bc7b74ca3a473b1444956cd3de123855 text/html 2020-05-29 21:57:31