VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: bitcomet_setup (1).exe
รวมการค้นหา4ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 3 。ชื่อไฟล์ “bitcomet_setup (1).exe” 75% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: bitcomet_setup (1).exe
MD5:445a784e8bcaa2c7ad88e8a5f18d899d
SHA1:2da5fbdd9a09e6a8b3e932edcf573f0ac862a2c8
3335528 application/x-dosexec 8% (4/49)
2 ชื่อไฟล์: bitcomet_setup (1).exe
MD5:10b908103fecd74a638e55454716396b
SHA1:001aa837dde6a4e6d97d98ca247ba1e739639f58
3354520 application/x-dosexec 10% (5/49)
3 ชื่อไฟล์: bitcomet_setup (1).exe
MD5:243221f033a3f117920b1795d6981643
SHA1:55c2154f387e379144d2192b4a775a2b046a5e3c
2407880 application/x-dosexec 6% (3/49)
4 ชื่อไฟล์: bitcomet_setup (1).exe
MD5:9c3b96db03a4e812a6d88ddd7547ff0b
SHA1:0061b721cf9434eee12613cb6263e1fe8eaac2a4
2701472 application/x-dosexec 0% (0/48)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 b***b***f37f5635e text/html 2020-03-28 11:59:01
2 b18bbe5572cf2ee6778d30449bc7dbe6 application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:21
3 b18b7d1dc***fd421c160 application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:11
4 b18b7a00d***f52993f92dcd1d application/x-dosexec 2020-03-28 11:58:01
5 b18b197901dbfbf18d96e1b743e46edf application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:41
6 b18b180f6d***f25dea06 application/octet-stream 2020-03-28 11:57:31
7 b18b0c6c9da39f3b6b5ad8fcadc10b51 application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:21
8 b***9d***45a application/x-dosexec 2020-03-28 11:57:11
9 b189e7c***8013a042ce1 application/octet-stream 2020-03-28 11:57:01
10 b188fac872c5b91fa228d6d68136a566 application/x-dosexec 2020-03-28 11:56:41