VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: bt101_sr4_2961_suite_patch.exe
รวมการค้นหา3ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 3 。ชื่อไฟล์ “bt101_sr4_2961_suite_patch.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: bt101_sr4_2961_suite_patch.exe
MD5:aac0d7a7345e73d6bde487ec8d5099b0
SHA1:82face48500e1f88e4fb9dd8f7af1add0ecc7d75
1531392 application/x-dosexec 46% (18/39)
2 ชื่อไฟล์: bt101_sr4_2961_suite_patch.exe
MD5:aac0d7a7345e73d6bde487ec8d5099b0
SHA1:82face48500e1f88e4fb9dd8f7af1add0ecc7d75
1531392 application/x-dosexec 46% (18/39)
3 ชื่อไฟล์: bt101_sr4_2961_suite_patch.exe
MD5:aac0d7a7345e73d6bde487ec8d5099b0
SHA1:82face48500e1f88e4fb9dd8f7af1add0ecc7d75
1531392 application/x-dosexec 46% (18/39)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 谷歌访问助手破解版google-access-helper-2.3.0.zip application/zip 2020-06-05 05:00:54
2 8df7c9b1d59a5d***cd7506ff0 application/x-dosexec 2020-06-05 05:00:21
3 8df5bd9c165703f23fa4ad7cb0dd6642 application/x-dosexec 2020-06-05 05:00:01
4 8df1da0ee7c2ccfd3b***c50 application/octet-stream 2020-06-05 04:59:21
5 8deb9d50877c6d4bf89fc885e4ffb48b application/x-dosexec 2020-06-05 04:59:01
6 8deb3a47e54bbde8d1c5c293d60c0c53 application/x-dosexec 2020-06-05 04:58:31
7 8deaa9b0ce9744cc702d6f4f6a88cdf0 application/x-dosexec 2020-06-05 04:58:21
8 8de91bed***de36c96840c8e application/x-dosexec 2020-06-05 04:58:11
9 8de3b003a5f1e8e0e***b application/zip 2020-06-05 04:58:01
10 8de***d6517d4***a application/x-dosexec 2020-06-05 04:57:31