VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์:
รวมการค้นหา0ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ac6a235123af4601022baf7c5fb1df56 text/html 2020-11-25 17:03:01
2 ac65273c87ea2a2af729b9116fcb2e72 application/x-dosexec 2020-11-25 17:02:31
3 ac61df***baee8b8cce5e655 application/x-dosexec 2020-11-25 17:02:01
4 ac607d2d1049ad1e***f6b21 application/x-gzip 2020-11-25 17:01:02
5 zsspeed_installer_v1.0.0.49.exe application/x-dosexec 2020-11-25 17:00:38
6 ac5cb4395a6baf164eef1a*** application/x-dosexec 2020-11-25 17:00:31
7 ac5bd***b3e*** text/html 2020-11-25 17:00:01
8 ac5a03134a3ea7f52421fb11d0fcd3fc application/x-dosexec 2020-11-25 16:59:01
9 1555j application/x-dosexec 2020-11-25 16:58:34
10 ac5929b49303a04bfb7daeba9cb53fe8 application/x-gzip 2020-11-25 16:58:31