VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: c02b140825baded6dcb38f5a9c8c9442
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “c02b140825baded6dcb38f5a9c8c9442” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: c02b140825baded6dcb38f5a9c8c9442
MD5:c02b140825baded6dcb38f5a9c8c9442
SHA1:c5c6f2dd4eaab85b9e0e6e3d909be609d6aa08e6
1824 application/octet-stream 30% (15/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 我叫启动器.exe application/x-dosexec 2020-07-03 13:01:39
2 obama1 application/x-sharedlib 2020-07-03 13:01:25
3 0f78d4c66ff5d***ec872bec2ff application/octet-stream 2020-07-03 13:01:11
4 0f7***ffbc35bbf5b6569b66 text/html 2020-07-03 13:01:01
5 0f75d8f***e2***b application/x-dosexec 2020-07-03 13:00:31
6 0f750c8fc***aed7fd062a332e text/html 2020-07-03 13:00:21
7 0f734121f1d***c2242a6a79 text/html 2020-07-03 13:00:11
8 0f71ca91ab7bd***d6659d3d4c text/html 2020-07-03 13:00:01
9 0f700***a***aab038 application/octet-stream 2020-07-03 12:59:31
10 0f6f7bdd***d8f70b0d60ee1 application/x-dosexec 2020-07-03 12:59:21