VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: c10d9c06a1f3c2a396bc481590fb431d
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “c10d9c06a1f3c2a396bc481590fb431d” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: c10d9c06a1f3c2a396bc481590fb431d
MD5:c10d9c06a1f3c2a396bc481590fb431d
SHA1:5059bfa0494ab390ce6cbdc89d1e25e32362575c
1271030 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 46% (23/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 915239c6de45e5f95250c1335681a32e application/x-dosexec 2020-10-20 02:02:31
2 ***ad49c5944c2b728c6cb20b10 application/x-dosexec 2020-10-20 02:02:11
3 914f6cd7373f21d6c8d486329a2bcaa5 application/x-dosexec 2020-10-20 02:02:01
4 914dfec32430d9b187175e06588b35cf application/x-dosexec 2020-10-20 02:01:31
5 ***aee85f45*** application/x-dosexec 2020-10-20 02:01:11
6 ***c263236f11f3f07e0c6b339 application/x-dosexec 2020-10-20 02:01:01
7 9148674f3fd7f8baae9dfdee1956804a application/x-dosexec 2020-10-20 02:00:31
8 914454d***dfb1a9dd7ffde3a6 application/x-dosexec 2020-10-20 02:00:11
9 91***c8da11a5fe2c5e59ad7 application/x-dosexec 2020-10-20 02:00:01
10 1.zip application/zip 2020-10-20 01:59:40