VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: c10ecd6fec***e6e028a9768ba
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “c10ecd6fec***e6e028a9768ba” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: c10ecd6fec***e6e028a9768ba
MD5:c10ecd6fec20c898e26e6e028a9768ba
SHA1:0b471ce69df1c67a038811033d8a17fd6bbdace9
216203 CDF V2 Document 4% (2/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 9***e555a7007066e0beb157 application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 2020-10-20 03:02:32
2 924f8a16ed4324c5f4cc81388d11280d application/x-dosexec 2020-10-20 03:02:12
3 ***d211d5c76400a40116f3 application/x-dosexec 2020-10-20 03:02:02
4 ***f4b1bfd4707552fa106c application/x-dosexec 2020-10-20 03:01:31
5 ***a5a168f4670d5d6b6402ea8 application/x-dosexec 2020-10-20 03:01:11
6 924b5f92a413ae3f8fc8cab9ac2275c1 application/x-dosexec 2020-10-20 03:01:01
7 92490b73aa6d***b3a561831db1 application/zip 2020-10-20 03:00:31
8 9247777cf28c0bd7060732ec59222df8 application/x-dosexec 2020-10-20 03:00:11
9 9246cb97438aef7***ae21 application/x-dosexec 2020-10-20 03:00:01
10 V免签测试软件.exe application/x-dosexec 2020-10-20 02:59:53