VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c164c12e0086d1ecd601f53855ef6d04
SHA1:e2301d7667c3293e2be04ef9c297d1db99891271
3584 application/x-dosexec 55% (27/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 红警2共和国之辉_id6@6_6-7463.exe application/x-dosexec 2020-05-25 16:01:12
2 解封_v1.0.0.apk application/zip 2020-05-25 16:00:36
3 ***dc45048aedc9abd9489f30c1 application/x-executable 2020-05-25 16:00:31
4 ssd-win.7z application/x-7z-compressed 2020-05-25 16:00:24
5 JSON格式化.exe application/x-dosexec 2020-05-25 16:00:13
6 3589e3***2ea*** text/plain 2020-05-25 16:00:12
7 358***3d***7b7e application/x-dosexec 2020-05-25 16:00:01
8 3581a4dae***d2cd2428a8f63e application/x-dosexec 2020-05-25 15:59:31
9 ***fa1738115c14027a628c application/octet-stream 2020-05-25 15:59:21
10 356f9bc700***f application/x-gzip 2020-05-25 15:59:11