VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c19d02f923b97ec809051bbfa4fd6f01
SHA1:fd7a6549f9ec6391833ed18f94255ababc740677
540433 application/x-dosexec 44% (22/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 list.html text/html 2020-06-07 09:02:03
2 d9***cfba9c*** application/x-dosexec 2020-06-07 09:01:01
3 d***d7e6393d80305e63c3b478 text/html 2020-06-07 09:00:32
4 d97f5b7a5ec5795f116***3 application/x-dosexec 2020-06-07 09:00:22
5 d97eccf199bca1cdd83109d2015f8a06 application/x-dosexec 2020-06-07 09:00:12
6 d97b1***f235c5490926a2 text/plain 2020-06-07 09:00:02
7 d9798fb6d70f1f973eafe623793b1df7 application/x-dosexec 2020-06-07 08:59:32
8 d976ed15a8c47ec0e65f1c7f9fe677d6 text/html 2020-06-07 08:59:21
9 d***dbcb***28bc4e7 application/CDFV2-corrupt 2020-06-07 08:59:11
10 d9739b6d8fee***d202ffcf application/x-dosexec 2020-06-07 08:59:01