VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:c85ebf26ea4864a4723fe28c2f0b26e2
SHA1:4b506d4590e29555bc3de1bea87c69e060bc149e
877221 text/plain 2% (1/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 RMC.exe application/x-dosexec 2020-05-28 12:01:10
2 anti_d.exe application/x-dosexec 2020-05-28 12:00:16
3 9f40efd156691a0ea3b843ac69bfa7b0 text/html 2020-05-28 11:59:31
4 9f40870dd9ebba91ab7bb25883a8fa9f application/x-dosexec 2020-05-28 11:59:21
5 9f407a***a6dbf509c5323d5e71 application/octet-stream 2020-05-28 11:59:11
6 9f3c4f87c7e1b***d1c755cf text/plain 2020-05-28 11:58:32
7 9f3b6ddf948c***e10061e267 text/html 2020-05-28 11:58:22
8 9f3abb5899e607f2b***e18ee application/x-dosexec 2020-05-28 11:58:12
9 9f3a33de48dcbba***d65c9a1f9 application/java-archive 2020-05-28 11:58:01
10 StartIsBack_2.9.1_Setup.zip application/zip 2020-05-28 11:57:42