VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cb4fc12f0851fb9bb0c435e22f201c3d
SHA1:d7b9012b11c85c0d4e7a657c30bb7373aa7c192c
215268 application/x-dosexec 20% (10/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 dbcc2472269dabb9e2cdd4e22604c68c text/html 2020-07-08 22:01:31
2 dbcbcb52c8c2***e98b09d8 text/html 2020-07-08 22:01:21
3 dbca2bf***a513a0a9b21241 text/html 2020-07-08 22:01:11
4 dbc7ff***c***c722 text/html 2020-07-08 22:01:01
5 dbc1cdc1d9c1a8aa9cb*** application/x-dosexec 2020-07-08 22:00:31
6 dbbf46b5b9682a908e9c7110e5582278 application/x-dosexec 2020-07-08 22:00:21
7 dbbea4ecfbfe***c5bf376f application/x-dosexec 2020-07-08 22:00:11
8 dbbd6a2e3db53586f00022da7b429ce3 text/html 2020-07-08 22:00:01
9 dbba8aede7caffc039***c6b1 text/html 2020-07-08 21:59:31
10 dbb9b90e12f4d2ef076***6 application/xml 2020-07-08 21:59:21