VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: cc971***ef3***a
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “cc971***ef3***a” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: cc971***ef3***a
MD5:cc9715941af05b85ef35749a7071c68a
SHA1:3bbb86d8ae40ec0c34a7c4d6bcfa2f4507bd7425
420695 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (11/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 newfiletime-v4.88.zip application/zip 2021-01-21 10:06:19
2 00Ezidoits4.0.0 application/x-dosexec 2021-01-21 10:05:01
3 EmAutoRun.exe application/x-dosexec 2021-01-21 10:04:40
4 00Eye_Spy_Pro4.2 application/x-dosexec 2021-01-21 10:04:32
5 00Extract_Data_From_OST_File7.4 application/x-dosexec 2021-01-21 10:04:02
6 00Extended_GodMode1.0.2.10_最新版 application/x-dosexec 2021-01-21 10:03:01
7 00Exsense_PersianDate1.1.15.12 text/calendar 2021-01-21 10:02:31
8 00Export_Orphan_OST_File_to_PST13.7.0 text/plain 2021-01-21 10:02:02
9 imetoolx64.exe application/x-dosexec 2021-01-21 10:01:28
10 00ExportFlash1.0.0.254 application/x-dosexec 2021-01-21 10:01:01