VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ccc0533778f00926873de844dadc2a4a
SHA1:c9708004f231e612c9bb6217f217b1f7d94f937b
1026 MS Windows shortcut 38% (19/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 338d21c5de2fdceacc***a321b text/html 2020-07-15 04:01:11
2 338c0c15b7d942bcf8d27fce00fb3b99 application/x-dosexec 2020-07-15 04:00:31
3 33885c3df96c86121aa9ae0aaad61dbe application/x-dosexec 2020-07-15 04:00:11
4 ***d8e***f5d4a5 application/x-dosexec 2020-07-15 04:00:01
5 度盘.zip application/zip 2020-07-15 03:59:37
6 GameSetup.exe application/x-dosexec 2020-07-15 03:59:36
7 3***f4349c4d5aca3b53cdc text/html 2020-07-15 03:59:31
8 33863e***a4cbc7074d9f5ddb8 application/x-dosexec 2020-07-15 03:59:21
9 3384f5cfe28fae2***4087 application/x-dosexec 2020-07-15 03:59:01
10 3383b979883a2c0d85c122669a75297e text/html 2020-07-15 03:58:31