VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:cccae66f37fc05e69d0ab75b11744a36
SHA1:e9db8e5a26d0ffea4d4aed4cf4883721c5dc9214
46080 PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bit 42% (21/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 test.ps1 text/plain 2020-07-15 06:02:49
2 网吧图标.exe application/x-dosexec 2020-07-15 06:02:20
3 jetbrains-agent.jar application/jar 2020-07-15 06:01:39
4 IDM-6.33.2.rar application/x-rar 2020-07-15 06:01:36
5 35c2df2ea52605b9***d477d8 text/html 2020-07-15 06:01:31
6 35c23eb5dd***bcd6246d2 text/html 2020-07-15 06:01:21
7 35c1e1aea8f1afaf1af167f16e6fb91b text/html 2020-07-15 06:01:11
8 35c17f8af7b***eb3e426088 text/html 2020-07-15 06:01:01
9 35bfea394ff6a5de83c4777f2f3c3300 application/x-dosexec 2020-07-15 06:00:31
10 35bfaeae***a4f084ce387a text/html 2020-07-15 06:00:21