VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: cccc1ed2386bcbf94c8f0c9b58334c58
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “cccc1ed2386bcbf94c8f0c9b58334c58” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: cccc1ed2386bcbf94c8f0c9b58334c58
MD5:cccc1ed2386bcbf94c8f0c9b58334c58
SHA1:2e9b238091c962101e8011decad961b7b3a76ab3
5993993 Zip archive data 14% (7/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 360驱动轻巧版2.0.0.1590.exe application/x-dosexec 2020-07-15 05:01:12
2 34a343dffde***d13833f4d text/html 2020-07-15 05:01:01
3 34a***e***b85e0 text/html 2020-07-15 05:00:31
4 ***f634f5d4345c39db8ec1471 application/x-dosexec 2020-07-15 05:00:22
5 ***c2de7bbe5e53*** application/x-dosexec 2020-07-15 05:00:11
6 349c1a4221794d9a5880c*** text/html 2020-07-15 05:00:01
7 视频剪切合并13.1.exe application/x-dosexec 2020-07-15 04:59:43
8 ***aab68343efaecf05e978db text/plain 2020-07-15 04:59:31
9 ***c083a18d1e97aedd0e692a3 application/x-dosexec 2020-07-15 04:59:21
10 349b1ed721f5a97655dbde7b4d057089 text/html 2020-07-15 04:59:11