VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
รวมการค้นหา8ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 8 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “cdpusersvc.dll” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:9fbf5849a6f51e3b3f8af2a4171648da
SHA1:0e433808040292c9f5724448c8b821de4031ab9a
453120 application/x-dosexec 0% (0/45)
2 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:a93c9b9ebe2fde5a536000d72cc17f7f
SHA1:bd66e3d3e61490abd08c2ee2d02c65b0198a1b3e
339456 PE32+ executable (DLL) (console) x86-64 0% (0/39)
3 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:2531ef3423a9fe1692005a41907e3be3
SHA1:d7e134429256ea90b1e1c1260af8319b0243e10e
339456 application/x-dosexec 0% (0/39)
4 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:a93c9b9ebe2fde5a536000d72cc17f7f
SHA1:bd66e3d3e61490abd08c2ee2d02c65b0198a1b3e
339456 PE32+ executable (DLL) (console) x86-64 0% (0/39)
5 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:a93c9b9ebe2fde5a536000d72cc17f7f
SHA1:bd66e3d3e61490abd08c2ee2d02c65b0198a1b3e
339456 PE32+ executable (DLL) (console) x86-64 0% (0/39)
6 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:a93c9b9ebe2fde5a536000d72cc17f7f
SHA1:bd66e3d3e61490abd08c2ee2d02c65b0198a1b3e
339456 PE32+ executable (DLL) (console) x86-64 0% (0/39)
7 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:1f6567461eaf9c1360d96063ea570369
SHA1:9e49f6875f80fd5ab9cb26f01c12f019c06987e9
391168 PE32+ executable (DLL) (console) x86-64 0% (0/39)
8 ชื่อไฟล์: cdpusersvc.dll
MD5:0415ca08674f64d63329cb51d4004685
SHA1:5d5002fa480499d3b2c9425287aedef0a0310b08
337408 PE32+ executable (DLL) (console) x86-64 0% (0/39)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d1c5eeb***5*** application/x-dosexec 2020-09-22 21:01:31
2 d1c583b3cab3c5cce823593b93af7fe9 text/html 2020-09-22 21:01:21
3 d1c25869e5c7dcaecdfa***a4 text/html 2020-09-22 21:01:01
4 d1c1aa635a8489c4ebb4ba0f1a2add05 image/jpeg 2020-09-22 21:00:31
5 d1bcf77715ce1ab3fb40d2f4eff1370b text/html 2020-09-22 21:00:21
6 d1bb5f5***352b7109 text/html 2020-09-22 21:00:11
7 d1ba5b45c2b1c***b4d3191 text/html 2020-09-22 21:00:01
8 d1b7d68167b***d*** application/x-dosexec 2020-09-22 20:59:31
9 d1b***d11f0fa2f*** text/plain 2020-09-22 20:59:21
10 d1b31c0bd***c988fb114 application/x-dosexec 2020-09-22 20:59:11