VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: com.kangya.beautyfigure_5.apk
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “com.kangya.beautyfigure_5.apk” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: com.kangya.beautyfigure_5.apk
MD5:1796875f1b67b7d80ea13cac19fea3b0
SHA1:ccc740e83acb54636647e6977134eb671e5c3f15
5158855 Zip archive data 0% (0/32)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 Everything-1.4.1.988.x64 (2).zip application/zip 2020-08-15 08:02:24
2 7edac27c79856a258***fc9 application/x-dosexec 2020-08-15 08:01:21
3 7ed53af90df4a41dd44b7a6a354df3b9 text/html 2020-08-15 08:01:01
4 7ed4257e6ba7a3d3ca4*** application/x-dosexec 2020-08-15 08:00:31
5 7ed3be06a3b194a6e17d8c92bee5d810 application/x-dosexec 2020-08-15 08:00:21
6 7ed23f8bb5eb6395c96847b5a7685abd text/html 2020-08-15 08:00:11
7 7ed***5100fcb4a02a07ea application/x-dosexec 2020-08-15 08:00:01
8 360.zip application/zip 2020-08-15 07:59:45
9 7ecdfc45c6ee3ede2edaa7cdd109a845 text/html 2020-08-15 07:59:31
10 7ecb240e69a8bc53d7ef4f*** text/x-php 2020-08-15 07:59:21