VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: config.ini
รวมการค้นหา434ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 425 ,ไม่ปลอดภัย 9 。ชื่อไฟล์ “config.ini” 2% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:44ce53342aab0a068c3925c025f5e73d
SHA1:42124cd3ec0053cfa53cf99395a08e988fa12d32
148 ASCII text 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:6bfa8172836188ea1502a7d49256391e
SHA1:220325ae62652cee349e7e17977adcf6a2d389be
45 ASCII text 0% (0/50)
3 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:54ee32a66c1d7f291d15a51d1ad0e1c4
SHA1:350f88324abcd5e8e5f076954cf0c59ef09940b5
18 ISO-8859 text 0% (0/50)
4 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:3c92f3f218a67d93d081bf4aac82ae4a
SHA1:5a64ba52fb1965be329ac23bb487060c09397740
38 ASCII text 0% (0/50)
5 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:70c3a9bbd6637993d16739b4e7a5ecdc
SHA1:c8ce784ee008bc5fb578ff4015df462034514f52
662 ASCII text 0% (0/50)
6 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:c107aafd73ac9130f0ac3dc01cf31c7c
SHA1:32736b34998ba2e9a59d8760fe96b287c1348819
933 ASCII text 0% (0/50)
7 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:3ff9e2d96d254f6921df4e8534c0701b
SHA1:0e19d2e651e00cac162c2ad3fc80fc0e097f9e36
134 Little-endian UTF-16 Unicode text 0% (0/50)
8 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:24a7ba52b9d55a6831d610caf1977d50
SHA1:704c18aa2c135aa084f7bce9993411460fea443a
1268 UTF-8 Unicode text 0% (0/49)
9 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:b171eacfd0fd31f7d36bf79da64253fc
SHA1:b8f9b307e691f87ef54d28eb9c2b3f329dc3c5cf
423 ISO-8859 text 0% (0/49)
10 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:fd9354cc13715f9eb5db4c0445756dec
SHA1:c46da2e635ebc3c552482d3349948d4921209905
42 ASCII text 0% (0/49)
11 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:e31dc52480e84cdd2004ab01e10cf0cb
SHA1:fd8a43213d7ff16aeca76116e5ccb3a0d19bc3b4
3041 ASCII text 0% (0/49)
12 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:feb68bdc5d4dacf8622c6eab3d674bda
SHA1:b90cef158eb26cedcb722ed3fda07a8fe5f235c3
100 ISO-8859 text 0% (0/49)
13 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:10f06f4707e9d108e9a9838de0f8ee33
SHA1:8047c979efcb7f139ccea4aa7a8b89be7f10e251
20 ASCII text 0% (0/49)
14 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:b92297b79cc8d0e22ed8e54ff29b312a
SHA1:83720399a5bd58ec87fd4501f03ce2e55a73747d
538 ISO-8859 text 0% (0/49)
15 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA1:da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
0 empty 0% (0/49)
16 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:4a41239ae62e025cd131844b2995b7c0
SHA1:e92626fcd0b5c2690ebf817250e0e13bf5e84261
16144 data 0% (0/49)
17 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:81051bcc2cf1bedf378224b0a93e2877
SHA1:ba8ab5a0280b953aa97435ff8946cbcbb2755a27
2 ASCII text 0% (0/49)
18 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:95dffae125b887067ed7dde7aa6ffad5
SHA1:360524498217baf568a91a3e98e6115d3842745f
846 ISO-8859 text 0% (0/49)
19 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:719e9f8d86fe53de88cbd2d7d9875db8
SHA1:2f845ec3ce3a239edff1d8ea523cb9bde8aaebc2
303 ISO-8859 text 0% (0/49)
20 ชื่อไฟล์: config.ini
MD5:e89d799c1dc825090c46d14ddeb7fec7
SHA1:ab3436076bf1f96313e028d86dfc549bd0059881
145 ASCII text 0% (0/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 22  Next»