VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d1b8615935159258c3cfabb1aa171847
SHA1:d7ebc8548bf38deb58f70f8f85e6b755de0d80ae
180487 text/html 6% (3/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 9ca674200c15b7ceec7*** application/x-java-applet 2020-04-03 02:59:31
2 9c9bdd18b5771e3e8ca05e55437de021 text/html 2020-04-03 02:58:31
3 9c***fb***f0be553 application/x-dosexec 2020-04-03 02:58:21
4 9c939bf7401b5f***e568ba9f application/java-archive 2020-04-03 02:58:11
5 9c927a44a7c***ed1e3de application/x-dosexec 2020-04-03 02:58:01
6 BackgroundTransferHost.exe application/x-dosexec 2020-04-03 02:58:00
7 9c8e***bacddd21489 application/x-dosexec 2020-04-03 02:57:41
8 9c8c***c08 application/x-dosexec 2020-04-03 02:57:31
9 9c89c86dffda7fc1ebe2659249d4d44a application/x-dosexec 2020-04-03 02:57:21
10 9c87ee27f1ee***ca0a41ede text/html 2020-04-03 02:57:11