VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d8065f543b7bd880d8cb68e30cc04bf5
SHA1:c93b0fa94b2ec91f2c1780410894745bfc5e5135
1916256 application/x-dosexec 69% (34/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ed2af7fb***a28fd06b application/x-dosexec 2020-04-05 20:59:41
2 newooo.exe application/x-dosexec 2020-04-05 20:59:39
3 ed2a48f6cdfe561b010c4eb5095c940c application/x-dosexec 2020-04-05 20:59:31
4 ed29f1a1a3136371b***dd35d9 application/vnd.ms-excel 2020-04-05 20:59:21
5 ed29bac77435f51449dd61d7f199ec54 text/plain 2020-04-05 20:59:11
6 ed291d21fcb1fd129f8cb918b0243011 text/html 2020-04-05 20:59:01
7 ed***c2***a040 image/jpeg 2020-04-05 20:58:41
8 ed***b184b048d8ea161969b944 application/x-dosexec 2020-04-05 20:58:31
9 ed28b8e***e9d766ac7d916a721 application/CDFV2-corrupt 2020-04-05 20:58:21
10 ed282***fc4***d86 image/jpeg 2020-04-05 20:58:11