VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:d9a30f91c3a159bb51922c13d25b53a2
SHA1:c2ee735e5092d42e673156714b080fa54644ce1c
638254 application/x-dosexec 59% (29/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 a***dfa6f8f85f88542d7829 text/html 2020-06-05 20:00:01
2 a***8c3512d5af6377dc786b application/zip 2020-06-05 19:59:32
3 a697c8fc90ad6a186d2f6e535404d725 text/plain 2020-06-05 19:59:22
4 a697b545d6bc959cec9f9ae9c4061299 application/x-dosexec 2020-06-05 19:59:12
5 a***bdec879c94f8ed7028 application/CDFV2-corrupt 2020-06-05 19:59:02
6 a***f8899ab28939a2bf55 application/pdf 2020-06-05 19:58:31
7 a690cce***bfecf963537a9cf4 application/x-dosexec 2020-06-05 19:58:21
8 a***4ecdeb87f9c95d6a32fb application/x-dosexec 2020-06-05 19:58:11
9 a***c30671b4a1ed1d5a2828 application/x-executable 2020-06-05 19:58:01
10 a68b7422e0dec4***d518b application/java-archive 2020-06-05 19:57:31