VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: d9afe6efdf8c8936670f5eadc7e5f9df
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “d9afe6efdf8c8936670f5eadc7e5f9df” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: d9afe6efdf8c8936670f5eadc7e5f9df
MD5:d9afe6efdf8c8936670f5eadc7e5f9df
SHA1:4348f72df405e7a24effb414f4b6f66131c1f587
75098 application/x-dosexec 48% (24/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 光速鼠标连点器 5.2 绿色版.exe application/x-dosexec 2020-04-07 17:00:04
2 Keygen.exe application/x-dosexec 2020-04-07 16:59:52
3 0e***e9dcc6307fe3dfba47df image/jpeg 2020-04-07 16:59:12
4 0e***e***fad1d235ff text/html 2020-04-07 16:59:02
5 0e***d4b2***a6 application/x-dosexec 2020-04-07 16:58:41
6 0e9070b2bb8baeb5bf7b18da4f8396a7 application/x-dosexec 2020-04-07 16:58:31
7 0e9051af5e***fe7b2b807be0 text/html 2020-04-07 16:58:21
8 0e8fce66cd0d7***a13543f application/x-dosexec 2020-04-07 16:58:11
9 0e8fa8***f77 application/x-dosexec 2020-04-07 16:58:01
10 QBULK.dll application/x-dosexec 2020-04-07 16:57:51