VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: e129cecec2cc5c5b0101b9e853af6631
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “e129cecec2cc5c5b0101b9e853af6631” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: e129cecec2cc5c5b0101b9e853af6631
MD5:e129cecec2cc5c5b0101b9e853af6631
SHA1:6ca3242a8c4e0981b8ddaf35b9d1d012e9bd3fc5
70322 text/html 26% (13/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 d***c5c6723bdf728a2b29 text/html 2020-05-31 03:59:31
2 d703***e7b1ced1528d65fa text/html 2020-05-31 03:59:21
3 d702e2***b23f5d6bd47 application/x-dosexec 2020-05-31 03:59:11
4 d702c6c0ec94a140ffe4d18fcf4c4e70 application/x-dosexec 2020-05-31 03:59:01
5 d7023ea3e9f0d33a36f2a***b application/octet-stream 2020-05-31 03:58:31
6 d7021cf04ab4bc54e6bbcc07a1961653 application/x-dosexec 2020-05-31 03:58:21
7 d***e13832e4ad659ea5 application/octet-stream 2020-05-31 03:58:11
8 d700ab***e2b7ff6d0be5965 text/plain 2020-05-31 03:58:01
9 d6ff***cf5cc7e application/x-dosexec 2020-05-31 03:57:31
10 d6ff35ef3b51dcd0ddb***e30 application/x-dosexec 2020-05-31 03:57:21