VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e5c22e7e3f59697e6573f2e806032015
SHA1:754da230778694a3237fef7879cfee6884e43f07
370588 application/x-dosexec 28% (14/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 Host Obfuscator.exe application/x-dosexec 2020-03-28 11:00:17
2 Age of Empires II - CRACK.exe application/x-dosexec 2020-03-28 10:59:21
3 360se.exe application/x-dosexec 2020-03-28 10:58:58
4 b0d12536e930912b9b27a3aeb0c0b99f text/html 2020-03-28 10:58:21
5 b0d057cc7adbdc0bf2bfe1c441d572db text/html 2020-03-28 10:58:12
6 b0cfe1eb9fbaa3a8eecaf***b1 application/octet-stream 2020-03-28 10:58:01
7 b0cf148302e9167826acaed161eb181d application/x-dosexec 2020-03-28 10:57:42
8 b0ce12***f7ba4b0cdb148f text/html 2020-03-28 10:57:31
9 b0cd22fa53df5fd126979dfb*** application/x-executable 2020-03-28 10:57:21
10 b0ccddd8d***0b3aff9720ed1 image/jpeg 2020-03-28 10:57:11