VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:e9f99845338e093143d13666ef31f5ff
SHA1:ac5768345672cb2d8d104bcc8276590d76c9a4cd
1175552 application/x-dosexec 51% (25/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 dfcca5e78f4c9b5b50264e160cde8f4e application/vnd.ms-excel 2020-04-04 23:59:21
2 dfcc***f0d1603cc3a77d7ddaf application/octet-stream 2020-04-04 23:58:41
3 dfcc10ed567100bdc73412ef1ba1d711 application/x-dosexec 2020-04-04 23:58:31
4 dfcb04b***f9cad3f66ee46a1eb application/x-dosexec 2020-04-04 23:58:21
5 Bandicam_Portable.exe application/x-dosexec 2020-04-04 23:58:08
6 dfcaa4d87d27e6a2d***b65fb5 application/x-java-applet 2020-04-04 23:58:01
7 dfca3c53***ea158f5f914562 application/x-dosexec 2020-04-04 23:57:41
8 dfca***ba304bdfb351d3a81f application/vnd.ms-excel 2020-04-04 23:57:31
9 dfc9c1a***e1d20b*** application/x-dosexec 2020-04-04 23:57:21
10 dfc9297128cb13a0a***c0d014 application/x-dosexec 2020-04-04 23:57:11