VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: eba471266d82754e508d1ace1e65e4f0
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “eba471266d82754e508d1ace1e65e4f0” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: eba471266d82754e508d1ace1e65e4f0
MD5:eba471266d82754e508d1ace1e65e4f0
SHA1:d6d03c833998f1a17c3a342f2e63ce5417c828c6
313076 application/x-dosexec 40% (20/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 3bdae7148d5c4bf364c6aa93ff6e2957 text/html 2020-05-25 16:59:21
2 3bd93a45876c2efba4e1c0b78fbcc932 text/html 2020-05-25 16:59:11
3 3bcf0d62b2a9ddb88d55e3d9fba2bf94 application/x-dosexec 2020-05-25 16:59:01
4 3bc9c5fd913f2a7abca9e35676ccc818 application/msword 2020-05-25 16:58:32
5 3bc***ae79c341280e4cf application/x-dosexec 2020-05-25 16:58:22
6 3bc76cba58c3bf5244c5e9d08e3e79e0 application/x-dosexec 2020-05-25 16:58:12
7 3bc675f910***c9bf41edb6 application/octet-stream 2020-05-25 16:58:02
8 (NoCD Patch) AlphaROM 2.1-3.1汎用 rev4.exe application/x-dosexec 2020-05-25 16:57:58
9 3bc1d0a03edef1f047d4e***f2d application/x-dosexec 2020-05-25 16:57:31
10 3bba09ffe8fb6cefaa69c62442f5b630 application/x-dosexec 2020-05-25 16:57:21