VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: f3fb8bd98022eae4b1c06c78194d54d8
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “f3fb8bd98022eae4b1c06c78194d54d8” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: f3fb8bd98022eae4b1c06c78194d54d8
MD5:f3fb8bd98022eae4b1c06c78194d54d8
SHA1:9febdee92b38373736897080a80e9b6d0782f976
185349 application/x-dosexec 63% (31/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 dmcam-cli.exe application/x-dosexec 2020-04-07 07:00:34
2 jetbrains-agent-latest(3).zip application/zip 2020-04-07 06:59:47
3 0450b22ddfccfb8c9c***b217 text/html 2020-04-07 06:59:02
4 GYS.Custom.XiZang64.dll application/x-dosexec 2020-04-07 06:58:53
5 ***0dd2ed7a3ccbddc871d30 text/html 2020-04-07 06:58:42
6 044f10b2f3934f5c7cfdbc*** application/x-dosexec 2020-04-07 06:58:32
7 ***ba35ae79ff8fb8451c57f application/pdf 2020-04-07 06:58:22
8 jetbrains-agent.jar application/jar 2020-04-07 06:58:12
9 044dbc***e2001884e47765d0 application/x-dosexec 2020-04-07 06:58:12
10 044da6f***3c8b0ba0bf7d5f application/x-dosexec 2020-04-07 06:58:02