VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: f70379c0c9185a78cce1a6bee0583b28
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “f70379c0c9185a78cce1a6bee0583b28” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: f70379c0c9185a78cce1a6bee0583b28
MD5:f70379c0c9185a78cce1a6bee0583b28
SHA1:4be0195c4a8489d03c372c683d4202c63fe0d91e
81408 application/vnd.ms-excel 61% (30/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 setup.exe application/x-dosexec 2020-03-29 17:00:09
2 c4ea***64254b6ec593231 application/x-executable 2020-03-29 16:58:31
3 c4e8ee64e2dc0decd354f0f2b0127891 application/x-dosexec 2020-03-29 16:57:42
4 xmpmlz_141466.apk application/jar 2020-03-29 16:57:39
5 c4e877cb3735281d85bfc5a425123c5b application/x-dosexec 2020-03-29 16:57:32
6 c4e***afa6e5dbef88ddc37 text/html 2020-03-29 16:57:22
7 c4e6d8eb4edec547***c6c0 text/html 2020-03-29 16:57:12
8 c4e59ac5e0402a5be87f22842fedc0a9 text/html 2020-03-29 16:57:02
9 90.gif image/gif 2020-03-29 16:56:44
10 c4e56b90aab2f***a8c70678e0 application/x-dosexec 2020-03-29 16:56:41