VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:f9a0d2ef069895f9a922574320123045
SHA1:690f2aa5b8a21f5b52d96260fbfdba34eaaf1f8c
99328 application/x-dosexec 53% (26/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 gon_client.exe application/x-dosexec 2020-06-02 20:01:22
2 3b4f6d068f75ec9ba4a1bba8aef01501 application/x-dosexec 2020-06-02 19:59:31
3 3b4f2a8a89f3efeea***ae43 application/x-dosexec 2020-06-02 19:59:21
4 3b4d63841c6103972cfa4d7bca69837d application/x-dosexec 2020-06-02 19:59:11
5 3b4b76836cbb8c4c39a8dc1b51466c4b application/x-dosexec 2020-06-02 19:59:01
6 3b4a***c144b4fee3b9918dcf5b application/octet-stream 2020-06-02 19:58:31
7 3b484ce6368669dec963c2e08a326bcc application/x-dosexec 2020-06-02 19:58:21
8 3b4645dbc7***ee90acb text/html 2020-06-02 19:58:11
9 3b45488d53beefeb3666d200ac7dd33f application/x-dosexec 2020-06-02 19:58:01
10 3b45***a0e9cc*** application/x-dosexec 2020-06-02 19:57:32