VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: File name not allowed
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “File name not allowed” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: File name not allowed
MD5:ff9b555cdd024e733d69e707d6127f7a
SHA1:6744ca8e9a0fbd70d5be93657bc3633eb8f5bb3c
34687 text/html 38% (19/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ServUDaemon.zip application/zip 2020-06-04 06:01:42
2 360Safe.exe application/x-dosexec 2020-06-04 05:59:33
3 6bbe9c0347d53cc3c8ba29220bd495f8 application/pdf 2020-06-04 05:59:31
4 6bbe***da3d136d76160f1ebf application/x-dosexec 2020-06-04 05:59:21
5 6bbe0dc3d7***ac92b486252 application/x-dosexec 2020-06-04 05:59:11
6 6bb9414ecae3bce4b***f622e4 application/x-dosexec 2020-06-04 05:59:01
7 6bb8317c8c7ce4df48761cff0f00495d application/x-dosexec 2020-06-04 05:58:31
8 6bb652bdf126d6c7f6f451c9a7991f6c application/x-dosexec 2020-06-04 05:58:21
9 6bb27dc420f1fd257ce1fe0d169a1724 application/x-dosexec 2020-06-04 05:58:11
10 6bb******ae*** application/x-dosexec 2020-06-04 05:58:01