VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
รวมการค้นหา13ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 7 ,ไม่ปลอดภัย 6 。ชื่อไฟล์ “gotopbr.exe” 46% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 PE32 executable (GUI) Intel 80386 18% (9/50)
2 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (10/49)
3 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 PE32 executable (GUI) Intel 80386 7% (3/39)
4 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/39)
5 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/39)
6 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 PE32 executable (GUI) Intel 80386 2% (1/39)
7 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 0% (0/36)
8 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 0% (0/36)
9 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 0% (0/36)
10 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 0% (0/37)
11 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 0% (0/37)
12 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 0% (0/37)
13 ชื่อไฟล์: gotopbr.exe
MD5:f84acb7c702685e447d6199fc7b42f48
SHA1:46f06aed34950359452f4f6015b64e8cada68b7a
828416 0% (0/37)