VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: hdbooter_1.0.zip
รวมการค้นหา4ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 3 。ชื่อไฟล์ “hdbooter_1.0.zip” 75% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: hdbooter_1.0.zip
MD5:3cd11feadd068ede8e67fee72ca075b5
SHA1:b6e4eed07690cd1591e9d0e0e4e758d402f30c03
748293 Zip archive data 4% (2/50)
2 ชื่อไฟล์: hdbooter_1.0.zip
MD5:3cd11feadd068ede8e67fee72ca075b5
SHA1:b6e4eed07690cd1591e9d0e0e4e758d402f30c03
748293 Zip archive data 2% (1/49)
3 ชื่อไฟล์: hdbooter_1.0.zip
MD5:3cd11feadd068ede8e67fee72ca075b5
SHA1:b6e4eed07690cd1591e9d0e0e4e758d402f30c03
748293 Zip archive data 2% (1/39)
4 ชื่อไฟล์: hdbooter_1.0.zip
MD5:3cd11feadd068ede8e67fee72ca075b5
SHA1:b6e4eed07690cd1591e9d0e0e4e758d402f30c03
748293 Zip archive data 0% (0/39)