VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: hexa.exe
รวมการค้นหา8ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 8 。ชื่อไฟล์ “hexa.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:933ce4de0b42489f575b8b4a5717dc45
SHA1:38e413cb068e6e9cc05c51792d55c237f76f73de
1633792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/36)
2 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:259b3b93fd709ecfb5ea3fbb107bc70b
SHA1:cc15d8ee10f4a63b51e5f4171eaea0ae503e3df0
1044107 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 91% (33/36)
3 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:259b3b93fd709ecfb5ea3fbb107bc70b
SHA1:cc15d8ee10f4a63b51e5f4171eaea0ae503e3df0
1044107 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 94% (34/36)
4 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:a90c52a762c18b60dcdfdb1b99a00f27
SHA1:38a022e7130505264615ca4ff2fe0b57cb53716d
1830912 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
5 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:7f197c7acc2dc9dfbdb8039f86fddfbf
SHA1:2c8382d21a9f0802c94820c7658bdd1b1f822535
65440 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 56% (21/37)
6 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:70a1e70deaed3a5f0b2aed0159e1dd7b
SHA1:925d6d1cd5a653460db64435e37063ee7f9ea3b8
53248 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
7 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:3789b38758110672e3c540f6e8925755
SHA1:5b238aff549921d55f122dd963c1011a29702f65
559789 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
8 ชื่อไฟล์: hexa.exe
MD5:ae69a0e664f43ebdb4cc73e4f4fe6ac0
SHA1:ff499c6b24e67dfba4165d1e27e5e04d70407934
835584 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/37)