VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: hh.exe
รวมการค้นหา1275ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 544 ,ไม่ปลอดภัย 731 。ชื่อไฟล์ “hh.exe” 57% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:86d09d6c5384296316e36943a6ef0ffe
SHA1:ba7ef92d10f2d97c24d3a961c9921871f116a276
1923611 application/x-dosexec 32% (16/49)
2 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:62da3e4bc499f19520b4a4d17b0e012e
SHA1:92811b2c22946cf09acb49150258ce19d0c86f78
180224 application/x-dosexec 18% (9/49)
3 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:a50c9df7603e2f1aea6b54053794a326
SHA1:d3164d2dfe1fbac0d24cc65671a342e50f91c5f4
17920 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:a50c9df7603e2f1aea6b54053794a326
SHA1:d3164d2dfe1fbac0d24cc65671a342e50f91c5f4
17920 application/x-dosexec 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:df73d52fdce65f90a2e49efb5248c77c
SHA1:f1452ccf7368531b7abac984582e9607a311a9c6
18432 application/x-dosexec 0% (0/49)
6 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:5478c59ca50b4e0a1b781d49f210abd4
SHA1:53ad211587e8c4ad55e738650b0ec2a0a896dab6
25419 text/html 0% (0/49)
7 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:213bc64c964ccbdb3f2f0140d6761206
SHA1:71f4e94763f41bb157fc2855932b4ad6b2ee504b
76429 application/x-dosexec 0% (0/49)
8 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:1cecee8d02a8e9b19d3a1a65c7a2b249
SHA1:4b1e2f8efbecb677080dbb26876311d9e06c5020
18432 application/x-dosexec 0% (0/49)
9 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:63daef24eb3b2164bbf80d0db2abf273
SHA1:44f36e62289ad2b01ca568e911419c6fa3a75a3c
51025 application/x-dosexec 12% (6/49)
10 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:5c6dd71465f8d21f52c667a3cb3287f6
SHA1:189352946e1fae9c4e9c7a89b97030fe59f39634
180736 application/x-dosexec 18% (9/49)
11 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:b934411dfe7deacfa95a1255a48133c9
SHA1:acf68c210ca36f6961ac6f8b92c6ef95ff1cbdf4
17408 application/x-dosexec 0% (0/49)
12 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:5b50d0284158d546cf2d8784409159d1
SHA1:8f0de8080551d2146db87d82e0affbc65fe2d57d
10752 application/x-dosexec 0% (0/49)
13 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:3d0b9ea79bf1f828324447d84aa9dce2
SHA1:a42c8c2d26980bdfb10ccceb171bcb24900cf20f
16896 application/x-dosexec 0% (0/49)
14 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:81c9ae7f5ae9fac181ba4163e97e991d
SHA1:7a84c417397dffcec7aa00e4ddd3d5ade9cc620f
73216 application/x-dosexec 75% (37/49)
15 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:52afe6de5e463b7a08c184b1eb49dd6a
SHA1:5db2a365e115cf3175948cc3bf532d8a0503d2cb
18432 application/x-dosexec 0% (0/49)
16 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:3dc6f776ab6dde2a1f25e0e551902b7b
SHA1:502c0812059721b46108f4fd414a92c44d368f3e
4836555 application/x-rar 0% (0/49)
17 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:5b50d0284158d546cf2d8784409159d1
SHA1:8f0de8080551d2146db87d82e0affbc65fe2d57d
10752 application/x-dosexec 0% (0/49)
18 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:8d33e7b643396e0c2ce0c5328a87f690
SHA1:dbbedd915d853a102f446c01bfceddeaf554faba
351232 application/x-dosexec 24% (12/49)
19 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:30a70710d37be6c42f320fa241ddf786
SHA1:9ab348e39b1fd25268013fd4c2dcc06f3beb8724
813568 application/x-dosexec 22% (11/49)
20 ชื่อไฟล์: hh.exe
MD5:14ac6da55e3fef79d7b115f29f5c4f1b
SHA1:d5368b9e8965bd73e959c666570d8629ebc5dbe3
1309696 application/x-dosexec 30% (15/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 63 64  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 eisoft_config_form_update.php text/x-php 2020-01-22 01:58:12
2 4d0db8bda***6a13a01b0a application/pdf 2020-01-22 01:58:11
3 4d0b9e***0c4d536eeeb2d4 application/x-dosexec 2020-01-22 01:57:42
4 4d0b7fdbca4ca7941e***c00 application/x-dosexec 2020-01-22 01:57:32
5 4d0b5577b1dc5fddb2545a9edd3f4591 application/x-dosexec 2020-01-22 01:57:22
6 4d0a***0a6672957b3dc730 application/x-dosexec 2020-01-22 01:57:12
7 4d09bc669cd9bed8508ed81defaaf75d application/zip 2020-01-22 01:57:02
8 4d07ded16d9afe7e4b***6 application/x-dosexec 2020-01-22 01:56:42
9 4d***3db63 application/x-dosexec 2020-01-22 01:56:31
10 4d***e873cbca607ebb5b183fe application/x-dosexec 2020-01-22 01:56:21

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号