VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
รวมการค้นหา29ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 14 ,ไม่ปลอดภัย 15 。ชื่อไฟล์ “hiddeninput.exe” 51% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:0fcb3b5b6fa82d043f8bb46bb772e2a5
SHA1:00c8eb7b3cb4bb41ced11b8e5cf809e87f0a468e
26112 PE32 executable (console) Intel 80386 60% (31/51)
2 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/50)
3 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:f942a73973aa3eeb2f5adb05a21b367b
SHA1:e514e48d3fab8b868f2fbe8dce83088cb048f50d
785408 PE32 executable (GUI) Intel 80386 50% (25/50)
4 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/50)
5 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:900d2c099a6d3e93db4b73e071d75094
SHA1:68ab9a3ed5e0f4d3ae289b5884499c1a56ef0475
771072 PE32 executable (GUI) Intel 80386 52% (26/50)
6 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/50)
7 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:2e8bb72430d9601f536dfcaf8dbb8879
SHA1:f1d0d0fcbe2c13c8eb6e83cd2944c73dd7404c30
82944 PE32 executable (console) Intel 80386 30% (15/50)
8 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/50)
9 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/50)
10 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:4e0786765cd05fc0ff774c8a72446569
SHA1:6a389e3e70a055e17e49af5466c5789b99056cd9
26112 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/49)
11 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/49)
12 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/49)
13 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/49)
14 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/49)
15 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:2e8bb72430d9601f536dfcaf8dbb8879
SHA1:f1d0d0fcbe2c13c8eb6e83cd2944c73dd7404c30
82944 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 30% (15/49)
16 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:2e8bb72430d9601f536dfcaf8dbb8879
SHA1:f1d0d0fcbe2c13c8eb6e83cd2944c73dd7404c30
82944 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 22% (11/49)
17 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/49)
18 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:a43b3139b1c8bce0f00c75b4db5182aa
SHA1:51f809794f7c7aab6f177a4bba6e493e790353a0
26112 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 69% (34/49)
19 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:3613d8d83b78ce3561680a447eb6a24a
SHA1:995eb0e883c7adebcfadd29100d810cb7f882bcd
9216 PE32 executable (console) Intel 80386 0% (0/49)
20 ชื่อไฟล์: hiddeninput.exe
MD5:1675931b71845517bac7838cc6dd78cd
SHA1:bca4a2acc277a308101cf3fceb868caf6fa20594
26112 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 69% (34/49)
   1 2  Next»