VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
รวมการค้นหา16ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 16 。ชื่อไฟล์ “hwboxdock_setup.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:e02c7aa732740f23505470478abb40b4
SHA1:c341d1385587b6add89e340869201957d5914fe2
6630064 application/x-dosexec 2% (1/49)
2 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:e02c7aa732740f23505470478abb40b4
SHA1:c341d1385587b6add89e340869201957d5914fe2
6630064 application/x-dosexec 2% (1/49)
3 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:e02c7aa732740f23505470478abb40b4
SHA1:c341d1385587b6add89e340869201957d5914fe2
6630064 application/x-dosexec 4% (2/49)
4 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:e02c7aa732740f23505470478abb40b4
SHA1:c341d1385587b6add89e340869201957d5914fe2
6630064 application/x-dosexec 4% (2/49)
5 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:e02c7aa732740f23505470478abb40b4
SHA1:c341d1385587b6add89e340869201957d5914fe2
6630064 application/x-dosexec 2% (1/49)
6 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:e02c7aa732740f23505470478abb40b4
SHA1:c341d1385587b6add89e340869201957d5914fe2
6630064 application/x-dosexec 2% (1/48)
7 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:699e6f7cfd0c0081c8d3f35c546b1a79
SHA1:ca378ec107fe5c394d2265da4ba9ab3a2f178fe7
4658840 application/x-dosexec 2% (1/47)
8 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:09946b8508736a62ca1f48a82aa37388
SHA1:392f81ea446aa68b6add18a832be6e26a88e4bd6
5502032 application/x-dosexec 2% (1/47)
9 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:3c795a5423d7812484f3ed74204c777f
SHA1:36be08f83af7e3e41f6e11690d9b4b2af54faacd
4659792 application/x-dosexec 4% (2/41)
10 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:3c795a5423d7812484f3ed74204c777f
SHA1:36be08f83af7e3e41f6e11690d9b4b2af54faacd
4659792 application/x-dosexec 5% (2/40)
11 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:3c795a5423d7812484f3ed74204c777f
SHA1:36be08f83af7e3e41f6e11690d9b4b2af54faacd
4659792 application/x-dosexec 5% (2/40)
12 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:699e6f7cfd0c0081c8d3f35c546b1a79
SHA1:ca378ec107fe5c394d2265da4ba9ab3a2f178fe7
4658840 application/x-dosexec 5% (2/39)
13 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:699e6f7cfd0c0081c8d3f35c546b1a79
SHA1:ca378ec107fe5c394d2265da4ba9ab3a2f178fe7
4658840 application/x-dosexec 5% (2/39)
14 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:4348938709ad0f0db6af3221d4f939e8
SHA1:f7f53d328ab333dfce0da9d7922c8f2e99885d9a
4278536 application/x-dosexec 5% (2/39)
15 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:4348938709ad0f0db6af3221d4f939e8
SHA1:f7f53d328ab333dfce0da9d7922c8f2e99885d9a
4278536 application/x-dosexec 5% (2/39)
16 ชื่อไฟล์: hwboxdock_setup.exe
MD5:48849b80177de97b4b9d57fc7b0000a0
SHA1:007d51dc8161476164baef2aec1ecbd89cb4975f
4151560 application/x-dosexec 5% (2/39)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 hvh.dll application/x-dosexec 2020-03-30 08:00:04
2 历史导学案(8年级).zip application/zip 2020-03-30 07:59:51
3 Copy of Track07.mp3 audio/mpeg 2020-03-30 07:59:31
4 CGI-plus_x86_x64_自适应.exe application/x-dosexec 2020-03-30 07:59:28
5 cd80d6baa5d820838e9fb*** application/x-dosexec 2020-03-30 07:58:21
6 cd***a841c642385fba0 application/x-dosexec 2020-03-30 07:58:11
7 cd7df05b59aa9c***db70947d32 application/x-dosexec 2020-03-30 07:58:01
8 Copy of Track06.mp3 audio/mpeg 2020-03-30 07:57:54
9 cd7d6ce431eae1ca39*** application/x-dosexec 2020-03-30 07:57:41
10 cd7d539b5f***a39c4e1d application/x-dosexec 2020-03-30 07:57:31