VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
รวมการค้นหา18ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 18 。ชื่อไฟล์ “iStealer 6.3 Legends.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 66% (24/36)
2 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:fbabc353996f66887b6d67318e8261d5
SHA1:d16657be64a4a588362cc4aabbc6ecd18dd44705
2084864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 77% (28/36)
3 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:b72399dc0e1977c9e5c90db26d044a18
SHA1:3e6ef0c085fbca240bf8bb5526c7fe04ff014d36
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
4 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:8ff1039553b771a0f4283be64fb0c2d0
SHA1:b98f3e00fca14e316ffeb4ac22ce8efd550fe74e
434176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 78% (29/37)
5 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:395ddf5cfcf98dc1db2ccca609d71eca
SHA1:fa1457e4bb2596901d0eb863443fb1e6ca0b68ce
798720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 16% (6/36)
6 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:d9fa9e414ffea07237e5b9ac3f43318d
SHA1:25ae06014ca5b0183d4daacb533645c2abf1312d
571904 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 63% (23/36)
7 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 78% (29/37)
8 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:b72399dc0e1977c9e5c90db26d044a18
SHA1:3e6ef0c085fbca240bf8bb5526c7fe04ff014d36
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 70% (26/37)
9 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 78% (29/37)
10 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:62567ea9260cb90ce6f7c9044c612a3c
SHA1:1241a34078d61993944a4a1d13c175c3e4a5cd2a
696320 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 89% (33/37)
11 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:d321a9fc9caf700141087618011d3ec5
SHA1:35bc85334bf6f9eaa1d30e1e3ac61e8e7b400452
2084864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 91% (34/37)
12 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 72% (27/37)
13 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 83% (31/37)
14 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:25e32255c0e38836ca7888e654ab78ed
SHA1:1ab535e34bf4e5a7637f841e9808b098f6e5958e
235008 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/36)
15 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 52% (19/36)
16 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 88% (31/35)
17 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:6b3f82c815415700c00ea2592eb7bfb3
SHA1:46bc2287848ae39ef98b2d3f0728dceae3248dcc
1773693 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/36)
18 ชื่อไฟล์: iStealer 6.3 Legends.exe
MD5:3e6dde21e8d59ecd96ebb077a5b4ae3d
SHA1:951f04364f97007021b17664a8ddea32b52ad126
1712128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (9/36)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 qingsha.zip application/zip 2021-05-27 01:38:08
2 00人间正道是沧桑 application/octet-stream 2021-05-27 01:37:01
3 autorun.inf text/plain 2021-05-27 01:36:48
4 00亵渎 text/plain 2021-05-27 01:36:01
5 00亲爱的热爱的 application/x-dosexec 2021-05-27 01:35:41
6 00亮剑 text/html 2021-05-27 01:35:01
7 00交响情人梦 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:51
8 005子棋 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:41
9 00云图 application/x-dosexec 2021-05-27 01:34:21
10 002哈和他的白猫师尊 application/octet-stream 2021-05-27 01:34:01